No module Published on Offcanvas position

Выберите язык

3 Комментарии на праджня-парамиту

Библиотека-Канонические работы - Тенгьюр

Тенгьюр. Комментарии на праджня-парамиту

Номер Наименование Тибетский Санскрит Расположение Состояние Необходима
поддержка
1 Строфы трактата устных наставлений по Праджня-парамите "Украшение ясного постижения" shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan zhes bya ba'i tshig le'ur byas pa abhisamaya-alaṁkāra-nāma-prajñā-pāramitā-upadeśa-śāstra-kārikā ka 1a1-13a7. - да
2 Комментарий "Украшение ясного постижения", трактат устных наствалений о Двадцатипятитысячнике и стотысячнике благородной Праджня-парамиты 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa'i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan gyi 'grel pa ārya-pañca-viṁśati-sāhasrikā-prajñā-pāramitā-upadeśa-śāstra-abhisamaya-alaṁkāra-vṛtti ka 14b1-212a7. - да
3 Детальный комментарий на строфы Украшения ясного постижения, трактат устных наставлений о Двадцатипятитысячнике и Стотысячнике благородной Праджня-парамиты 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa'i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan gyi tshig le'ur byas pa'i rnam par 'grel pa ārya-pañca-viṁśati-sāhasrikā-prajñā-pāramitā-upadeśa-śāstra-abhisamaya-alaṁkāra-kārikā-vārttika kha 1a1-181a7. - да
4 Краткие разъяснения в восьми пунктах, что соответствуют Восемнадцати тысячам, Двадцати пяти тысячам. Средние разъяснения. И обширные разъяснения Стотысячника Матери, Праджня-парамиты yum shes rab kyi pha rol tu phyin pa rgyas par bstan pa 'bum dang 'bring du bstan pa nyi khri lnga stong dang bsdus te bstan pa khri brgyad stong pa rnams mthun par don brgyad kyis bstan pa prajñā-pāramitā-mātṛkāśata-sāhasrikā-bṛhacchāsana-pañca-viṁśati-sāhasrikā-madhyaśāsanāṣṭādaśa-sāhasrikā-laghu-śāsanāṣṭasamāna-artha-śāsana kha 182b1-243a7. - да
5 Праджня-парамита "Двадцать пять тысяч" shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi shu lnga pa pañca-viṁśati-sāhasrikā-prajñā-pāramitā ga 1a1-ca 342a7. - да
6 Комментарий на Восьмитысячник Праджня-парамиты "Сияние украшения ясного постижения" 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa'i bshad pa mngon par rtogs pa'i rgyan gyi snang ba zhes bya ba ārya-aṣṭa-sāhasrikā-prajñā-pāramitā-vyākhya-ana-abhisamaya-alaṁkāra-aloka-nāma cha 1a1-341a7. - да
7 Комментарий на трудные места строф Благословенной "Связки драгоценных качеств" bcom ldan 'das yon tan rin po che sdud pa'i tshigs su bcad pa'i dka' 'grel zhes bya ba bhagavaḍ-ratna-guṇa-saṁcaya-gāthā-pañjikā-nāma ja 1a1-78a7. - да
8 Комментарий на трактат устных наставлений по Праджня-парамите "Украшение ясного постижения" shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan ces bya ba'i 'grel pa abhisamaya-alaṁkAra-nāma-prajñā-pāramitā-upadeśa-śāstra-vṛtti ja 78b1-140a7. - да
9 Комментарий "Сияние трудных мест" на комментарий на Украшение ясного постижения, трактат устных наставлений по Праджня-парамите shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan ces bya ba'i 'grel pa rtogs par dka' ba'i snang ba zhes bya ba'i 'grel bshad abhisamaya-alaṁkāra-nāma-prajñā-pāramitā-upadeśa-śāstra-vṛtti-dur-bodha-aloka-nāma-ṭīkā ja 140b1-254a7. - да
10 Суть сжатого комментария на "Украшение ясного постижения" mngon par rtogs pa'i rgyan gyi 'grel pa'i bsdus don abhisamaya-alaṁkāra-vṛtti-piṇḍa-artha ja 254b1-275a7. - да
11 Комментарий на строфы "Украшение ясного постижения", трактат устных наставлений по Праджня-парамите "Сияние строф" shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan gyi tshig le'ur byas pa'i 'grel bshad tshig rab tu gsal ba zhes bya ba abhisamaya-alaṁkāra-kārikā-prajñā-pāramitā-upadeśa-śāstra-ṭīkā-prasphuṭa-padā-nāma nya 1a1-110a3. - да
12 Сжатая суть Праджня-парамиты shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i don bsdus pa zhes bya ba prajñā-pāramitā-piṇḍa-artha-nāma nya 110a3-116a7. - да
13 Разъяснение трудных мест строф Компендиума sdud pa tshigs su bcad pa'i dka' 'grel saṁcaya-gāthā-pañjikā nya 116a7-189b1. - да
14 Комментарий на Украшение ясного постижения "Часть известного" mngon par rtogs pa'i rgyan gyi 'grel pa grags pa'i cha zhes bya ba abhisamaya-alaṁkāra-vṛtti-kīrti-kalā-nāma nya 189b1-261a7. - да
15 Комментарий на Украшение ясного постижения, трактат устных наставлений о Благословенной Праджня-парамите "Ожерелье светильника мудрости" bcom ldan 'das ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan gyi 'grel pa shes rab sgron ma'i phreng ba zhes bya ba abhisamaya-alaṁkāra-bhagavatī-prajñā-pāramitā-upadeśa-śāstra-vṛtti-prajñā-pradīpa-avali-nāma ta 1a1-76a5. - да
16 Комментарий на строфы "Украшение ясного постижения" - "Чистейший" mngon par rtogs pa'i rgyan gyi tshig le'ur byas pa'i 'grel pa dag ldan zhes bya ba abhisamaya-alaṁkāra-kārikā-vṛitti-śuddhamatī-nāma ta 76a6-204a3. - да
17 Детальное разъяснение Стотысячника stong phrag brgya pa'i rnam par bshad pa zhes bya ba - da 204a3-270a7. - да
18 Разъяснение трудных моментов Восьмитысячника благородной Праджня-парамиты "Высшее сердце" 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa'i dka' 'grel snying po mchog ces bya ba ārya-āṣṭa-sāhasrikā-prajñā-pāramitā-pañjika-asārottamā-nāma tha 1a1-230a7. - да
19 Светильник сжатой сути Праджня-парамиты shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i don bsdus sgron ma prajñā-pāramitā-piṇḍa-artha-pradīpa tha 230b1-240a7. - да
20 Комментарий на Восьмитысячник Праджня-парамиты "Лунный свет ключевых моментов" 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa'i 'grel pa gnad kyi zla ba'i 'od ces bya ba ārya-āṣṭa-sāhasrikā-prajñā-pāramitā-vṛtti-marma-kaumudī-nāma da 1a1-228a4. - да
21 Индексы из Сокровищницы Праджня-парамиты shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i mdzod kyi lde mig ces bya ba prajñā-pāramitā-koṣa-tāla-nāma da 228a4-235a7. - да
22 Обширный комментарий на Стотысячник Праджня-парамиты shes rab kyi pha rol tu phyin pa 'bum pa'i rgya cher 'grel pa śata-sāhasrikā-prajñā-pāramitā-bṛha-ṭīkā na 1a1-pa 252a7. - да
23 Обширный комментарий на Стотысячник Праджня парамиты, Двадцать пять тысяч и Восьмитысячник 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa 'bum pa dang nyi khri lnga stong pa dang khri brgyad stong pa'i rgya cher bshad pa - pha 1a1-292b2. - да
24 Строфы компендиума Благородной Праджня-парамиты 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin ma bsdus pa'i tshig le'ur byas pa ārya-prajñā-pāramitā-saṁgraha-kārikā pha 292b4-294b7. - да
25 Детальный комментарий на строфы компендиума благородной Праджня-парамиты 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin ma bsdus pa'i tshig le'ur byas pa'i rnam par 'grel pa ārya-prajñā-pāramitā-saṁgraha-kārikā-vivaraṇa pha 294b7-315a7. - да
26 Детальное разъяснение "Следование устным наставлениям о Благословенной" bcom ldan 'das ma'i man ngag gi rjes su 'brang ba zhes bya ba'i rnam par bshad pa bhagavata-amnāya-anusāriṇī-nāma-vyākhyā ba 1a1-320a7. - да
27 Девять пунктов краткий строф сути Благословенной Праджня-парамиты bcom ldan 'das ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i don bsdus pa'i tshigs su bcad pa dgu pa bhagavatī-prajñā-pāramitā-navaślolapiṇḍa-artha ma 1a1-2b3 - да
28 Обширный комментарий на девять пунктов в стихах сжатой сути Благословенной Праджня-парамиты bcom ldan 'das ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i don bsdus pa'i tshigs su bcad pa dgu pa'i rgya cher bshad pa bhagavatī-prajñā-pāramitā-navaśloka-piṇḍa-artha-ṭīkā ma 2b3-6b2 - да
29 Обширный комментарий на благородную Праджня-парамиту в Семь сотен строф 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa bdun brgya pa'i rgya cher 'grel pa ārya-sapta-śatikā-prajñā-pāramitā-ṭīkā ma 6b2-89a7. - да
30 Обширный комментарий на благородную Праджня-парамиту в Семьсот строф 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa bdun brgya pa 'i rgya cher bshad pa ārya-sapta-śatikā-prajñā-pāramitā-ṭīkā ma 89a7-178a5. - да
31 Обширный комментарий на семь пунктов "Ваджрного отсечения", благородной Благословенной Праджня-парамиты 'phags pa bcom ldan 'das ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa rdo rje gcod pa'i don bdun gyi rgya cher 'grel pa ārya-bhagavatī-prajñā-pāramitā-vajra-cchedikā-saptā-dārtha-ṭīkā ma 178a5-203b7 - да
32 Комментарий на благородную Праджня-парамиту "Ваджрное отсечение" 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa rdo rje gcod pa'i rgya cher 'grel pa ārya-prajñā-pāramitā-vajra-cchedikā-ṭīkā ma 204a1-267a7. - да
33 Обширный комментарий на Сердце благородной Праджня-парамиты 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po'i rgya cher bshad pa ārya-prajñā-pāramitā-hṛdaya-ṭīkā ma 267b1-280b7. - да
34 Детальное разъяснение Сердца Благородной Праджня-парамиты 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po'i rnam par bshad pa ārya-prajñā-pāramitā-hṛdaya-vyākhyā ma 280b7-286b4. - да
35 Комментарий на Сердце Благословенной Праджня-парамиты "Сущностный светильник" bcom ldan 'das ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po'i 'grel pa don gyi sgron ma zhes bya ba bhagavatī-prajñā-pāramitā-hṛdaya-ṭīkā-artha-pradīpa-nāma ma 286b5-295a7. - да
36 Обширный комментарий на "Благородное Сердце Праджня-парамиты" 'phags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po'i rgya cher 'grel pa ārya-prajñā-pāramitā-hṛdaya-ṭīkā ma 295a7-303b7. - да
37 Совершенное понимание значения Сердца благородной Праджня-парамиты shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po'i don yongs su shes pa prajñā-pāramitā-hṛdaya-artha-pari-jñāna ma 303b7-313a4. - да
38 Детальное разъяснение Сердца Праджня-парамиты shes rab snying po'i rnam par bshad pa - ma 313a4-317a7. - да

 

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.